Afkortingen

Inmiddels heb je nu vast wel begrepen dat het gebruik van hoofdletters of kleine letters niet eenvoudig is. Maar we zijn er nog niet mee klaar: in deze blog vertel ik je meer over hoofdlettergebruik in afkortingen. Sinds de invoering van de nieuwe spelling in 2005 worden veel afkortingen met kleine letters geschreven in plaats van met hoofdletters, maar als redacteur kom ik deze nog regelmatig met hoofdletters tegen: *BTW, *CAO, *HAVO, om er maar een paar te noemen. De regel luidt dat afkortingen zo veel mogelijk met kleine letters worden geschreven, maar er zijn in de praktijk zo veel uitzonderingen, dat deze regel eigenlijk in het niets verdwijnt. De gedachte áchter die regel is dat die woorden inmiddels zo vaak zijn gebruikt dat ze zijn ‘ingeburgerd’, je kunt ze in een zin herkennen als een afkorting en ze hoeven daarom niet extra benadrukt te woorden (door ze bijvoorbeeld in hoofdletters te plaatsen waardoor ze meer opvallen).

Lees verder “Afkortingen”

Advertenties

Ken je plaats

In de laatste Volkskrant van 2011 stond een kort artikel over taal. Er werd onder andere gesproken over de invloed van de straattaal op het Nederlands en over de toename van Engelse leenwoorden in onze taal. Een interessante vraag: waarom nemen we bepaald ‘taalgedrag’ (bij gebrek aan een ander woord) van elkaar over? Volgens een taalkundige uit dat artikel is dat omdat we elkaar sympathieker gaan vinden als ons taalgebruik op elkaar lijkt. De communicatie verloopt soepeler, omdat we elkaar begrijpen – we spreken immers dezelfde taal? Lees verder “Ken je plaats”